กิจกรรมทำอาหารสำหรับเด็ก

A fun half-day class that will help children learn their way around the kitchen.

กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมทำอาหารสำหรับเด็กครึ่งวัน

หลักสูตรนี้จะเน้นที่ทักษะการทำอาหารขั้นพื้นฐานที่ง่ายและปลอดภัย พร้อมกับสูตรอาหารที่ทำได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย และอร่อย  เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหารที่หลากหลายจากจุดเริ่มต้นจนถึงแล้วเสร็จในสภาพแวดล้อมที่สนุกและก่อให้เกิดการเรียนรู้  หลักสูตรนี้จะแยกออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ

  • เด็กอายุ 8-12 ปี
  • วัยรุ่นอายุ 13-15 ปี

ผู้เข้าเรียนจะได้เรียนการทำอาหาร 2 จาน/รายการต่อวันหลักสูตรนี้จะมีอาหารและชนิดขนมอบที่แตกต่างกันสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละเดือน