หลักสูตรนานาชาติด้านการอาหารและผู้ประกอบการ

หลักสูตรเอกลักษณ์ของคูลิเนอร์เป็นหลักสูตรการเรียนเต็มเวลา ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการเรียนแบบต่อเนื่องที่ออกแบบขึ้นมาพิเศษโดยเน้นที่การค่อยๆ เพิ่มพูนทักษะการอาหารอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจและผู้ประกอบการด้วย
หลักสูตรการเรียนนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยความร่วมมือกับ โลซาน ฮอสพิทอลลิตี้ คอนซัลติ้ง (Lausanne Hospitality Consulting: LHC) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของโรงเรียนการโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก คือ เอโคล โฮเตลเลียร์ เดอ โลซาน (École Hôtelière de Lausanne)

 

โมดูล 1: อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ และการบริการ

หลักสูตรระดับเริ่มต้นนี้ครอบคลุมเทคนิคการปรุงอาหารและการทำขนมอบแบบดั้งเดิมจากทั่วโลก รวมถึงทฤษฎีและทักษะที่สำคัญที่ใช้ในวงการธุรกิจบริการ  นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับความรู้ที่สำคัญในเรื่องการจัดซื้อ การควบคุมต้นทุน โภชนาการและพื้นฐานการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม โดยสลับสับเปลี่ยนไปยังร้านอาหารต่าง ๆ ของคูลิเนอร์ เพื่อให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและจุลชีววิทยา

 • พื้นฐานการอาหาร
 • พื้นฐานเบเกอรี่และเพสทรี่
 • ครัวโลก
 • เบเกอรี่และขนมอบทั่วโลก
 • ธุรกิจบริการเบื้องต้น
 • การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การจัดซื้อ การจัดเก็บ และการตรวจรับ
 • การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม 1
 • การวางแผนเมนู
 • มื้ออาหารที่สมดุลและสารก่อภูมิแพ้
 • การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
 • ภาษาอังกฤษประยุกต์ระดับ 1
 • ภาษาจีนประยุกต์ระดับ 1
 • คอมพิวเตอร์ระดับ 1
โมดูล 2: ความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าของร้านอาหาร

นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการทำอาหารจริงที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารข้างทางของเอเชีย  อิทธิพลที่ได้รับจากร้านอาหารสำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศและร้านระดับไฮเอ็น คุณจะมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงานทั้งในร้านค้าปลีกและร้านอาหารจัดเลี้ยง และได้รับความรู้ในการทำงานด้านการวางแผนธุรกิจ โดยมีโร้ดแมปให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้ โมดูลนี้ยังครอบคลุมเรื่องโลกของเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงวิธีการปฏิบัติงานในบาร์ซึ่งเป็นของโรงเรียน

 • ธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร
 • อาหารข้างทาง/อาหารนำกลับไปกินที่อื่น ของเอเชีย
 • เทคนิคการปรุง/ถนอมอาหาร
 • อาหารบูติก
 • ความรู้เรื่องเครื่องดื่ม
 • วิศวกรรมเมนูอาหาร
 • การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 2
 • การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
 • ภาษาอังกฤษประยุกต์ระดับ 2
 • ภาษาจีนประยุกต์ระดับ 2
 • คอมพิวเตอร์ระดับ 2
 • การจัดอาหารแกรนด์บุฟเฟต์
โมดูล 3: อาหารฟิวชั่นและไฟน์ไดนิ่ง

โมดูลนี้จะประเมินศิลปะและฝีมือของอาหารฟิวชั่นและไฟน์ไดนิ่ง โดยเน้นความสำคัญไปที่ส่วนผสม     การชูรสอาหาร การนำเสนอ และเทคนิคการทำอาหารที่สำคัญ นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้เรียนเกี่ยวกับไวน์และการผลิตไวน์ และศาสตร์ของการจับคู่ไวน์ตามองค์ประกอบอาหาร หลักสูตรนี้ยังมีการใช้โมเดลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของธุรกิจบริการและระบบบริการส่งอาหารมาใช้ร่วมด้วย

 • อาหารฟิวชั่น
 • เบเกอรี่และเพสทรี่ฟิวชั่น
 • อาหารไฟน์ไดนิ่ง
 • การบริการไฟน์ไดนิ่ง
 • ไวน์และการผลิตไวน์
 • การตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม
 • ภาษาอังกฤษประยุกต์ระดับ 3
 • ภาษาจีนประยุกต์ระดับ 3
 • คอมพิวเตอร์ระดับ 3
 • การบริหารจัดการอาหารแกรนด์บุฟเฟต์
 • การฝึกงานในธุรกิจบริการ (2 เดือน)
โมดูล 4: การจัดการและผู้ประกอบการร้านอาหาร


นอกจากที่จะเป็นโมดูลแยกอิสระแล้ว หลักสูตรนี้ยังได้นำเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่ในชั้นเรียนการบริหารหลักและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากิจการใหม่ของพวกเขา  หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่กระบวนการความคิดการเป็นผู้ประกอบการและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การวางแผน การวางแผนการลงทุน การพัฒนา การตลาด การปฏิบัติงาน และการบริหารธุรกิจ

 • ขั้นตอนปฏิบัติงานมาตรฐาน
 • การบริหารการจัดเลี้ยง โรงแรม และร้านอาหาร
 • สิ่งแวดล้อม/ทฤษฎีคุณภาพ
 • การบริหารอาชีพ
 • ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/วิชาชีพ
 • การจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การตลาด
 • งบประมาณ
 • การสร้างธีมร้านอาหาร
 • การวางแผนธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษประยุกต์ระดับ 4
 • คอมพิวเตอร์ระดับ 4
 • การแก้ปัญหาทางธุรกิจและการพัฒนาเชิงผู้ประกอบการ (1 เดือน)