เบเกอรี่และเพสทรี่

ประกอบด้วยหลักสูตรเร่งรัดเบเกอรี่และเพสทรี่ หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรกลูเต็นฟรีเบเกอรี่ และหลักสูตรเบเกอรี่และเพสทรี่ขั้นสูง

หลักสูตรเร่งรัดเบเกอรี่และเพสทรี่

เรียนโดยเน้นที่พื้นฐานเบเกอรี่และขนมอบ ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการอบ การจัดการวัตถุดิบ การเรียนรู้เรื่องการถ่ายเทความร้อน สุขอนามัย โภชนาการ เช่นเดียวกับการตกแต่งเค้ก นอกจากนี้พวกเขาจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงานทำเค้ก เรียนรู้เรื่องการควบคุมต้นทุน กฎหมายและระเบียบเรื่องแรงงาน บันทึกค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และกลยุทธ์การตลาดแบบต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อส่งเสริมการขายเบเกอรี่ เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนจะสามารถวางแผน อภิปราย และเตรียมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมอบได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเหมาะสมสำหรับร้านขายเบเกอรี่

  • ความรู้เรื่องเบเกอรี่และเพสทรี่
  • สุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร
  • ฝึกปฏิบัติ - คุกกี้และบิสกิต เมนูขนมปังเร่งด่วนสำหรับมื้อเช้า เค้ก ทาร์ตและพาย ขนมปังและแป้งขนมปังแบบใส่ยีสต์สูตรต่าง ๆ พิซซ่า
  • การบริหารจัดการอาชีพ
  • การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาอาหาร
  • กลยุทธ์การตลาดสำหรับเบเกอรี่และเพสทรี่

 

หลักสูตรเบเกอรี่และเพสทรี่ครึ่งวัน

หลักสูตรเบเกอรี่และขนมอบเรียนครึ่งวันจัดทำขึ้นมาสำหรับผู้ที่อยากเรียน และสอนโดยอาจารย์เชฟที่มีประสบการณ์ของเรา  ผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้อย่างหลากหลายเกี่ยวกับเบเกอรี่และขนมอบ เช่น เค้ก คุกกี้ พาย ขนมอบ และขนมปัง ได้รับความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และเทคนิคที่นำเสนอตลอดชั้นเรียน

หลักสูตรเบเกอรี่และเพสทรี่ขั้นสูง
หลักสูตรเบเกอรี่ปราศจากกลูเตน

หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่เบเกอรี่และขนมอบไร้กลูเตนสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้กลูเตนหรือภูมิแพ้อาหารที่มีส่วนผสมของกลูเตน การแบ่งปันความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลูเตนและอาหารปลอดกลูเตน นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้ในเทคนิคการทำงานของพวกเขาเอง และทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมอบเพื่อสุขภาพที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้  นักเรียนจะได้เตรียมและอบผลิตภัณฑ์ปลอดกลูเตนที่เลือก เช่น เค้ก บราวนี่ บิสกิต ทาร์ต และขนมปัง

 

Halloween Bakery
ฟองดองคัพเค้ก 1 วัน
เพสทรี่ 1 วัน
Healthy Café Treat